BWBC: Bert van der Werf Beleid & Consultancy

Bert van der Werf is klinisch psycholoog en criminoloog. Hij heeft de afgelopen decennia gewerkt als behandelaar en onderzoeker, als scientist practitioner.
Hij heeft zich vooral toegelegd op de groep zeer moeilijk behandelbare patiŽnten in de psychiatrie voor volwassenen, de kinder & jeugdpsychiatrie en in de ouderenpsychiatrie. Dit alles in samenhang met de afdelingscultuur.
Ook legde Bert zich toe op dubbele problematiek, zoals psychiatrie in combinatie met een matige of ernstige verstandelijke handicap, of in combinatie met drugsgebruik/ misbruik. Als lid van de EViPRG heeft hij tientallen werkbezoeken gebracht aan GGZ-instellingen in 14 Europese landen.

Bert hecht grote waarde aan het in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal uitleggen van de huidige stand van wetenschappelijke kennis over gedrags- en interactieproblemen in de psychiatrie. Zijn stelling is dat kennis een absolute voorwaarde is voor (des)kundig handelen. Of in termen van de Wet Big: onbekwaam is onbevoegd.

Sinds 1992 heeft hij met succes drastische cultuuromslagen op afdelingen van verschillende instellingen geleid en begeleid. Ook nu vormen deze activiteiten een groot deel van zijn dagelijks werk.
Hij draagt zijn kennis en expertise graag over op internationale congressen, tijdens seminars en tijdens ťťn- of meerdaagse cursussen. En hij coacht teams in het systematisch voorkůmen van agressie en dwang.

Sinds 2009 heeft Bert ook een eigen praktijk specialistische GGZ.

Wilt u meer informatie over wat BWBC u kan bieden? Neem dan contact op met Bert van der Werf.

top