Downloads

‘Bij zinnen - Psychiatrisch asiel en het recht om gehoord te worden’ Download
‘Managing aggressive behaviour with psychotic patients; from practice to research’ Download
‘Psychiatrische rehabilitatie in Engeland; de stand van zaken en de lessen die we kunnen leren’ Download
‘Het signaleringsplan’ Download
‘Het is doodeng in de psychiatrie’ Download
‘Over de klinische behandeling en zorgverlening aan patiënten met schizofrenie in de afgelopen 25 jaar’ Download
‘Vrijheid en dwang op de afdeling - Over onvrijheid en onvrijwilligheid, verplichtingen en dwang, en over onderhandelen als: voor wat hoort wat, en zaken zijn zaken.’ Download
‘From intrusiveness to mutual respect; two grounded theory studies on aggression with paranoid in-patients’ Download
‘Dwangtoepassing in Europa; is Nederland voortrekker of achterloper?’ Download
‘Over bejegening en begeleiding’ Download
‘Reflections on the Trondheim meeting’ Download


top