Klachten en geschillen

Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij drs Theo Houben.

Hij is telefonisch te bereiken via het secretariaat van IPZO onder nummer 088-7001100. Mocht uw klacht hiermee niet bevredigend kunnen worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de secretaris van het College van Toezicht van het NIP 030- 820 15 00.

top