Optredens

12 oktober 2000: Tilburg.
Studiedag ter gelegenheid 10 jarig bestaan Ypsilon Brabant. Titel lezing: De zorg: ook gegarandeerd voor de toekomst?

8 november 2000: Huis ter Heide.
Symposium georganiseerd door CURE&CARE- development over Rehabilitatiestrategieën bij schizofrenie. Lezing met titel: Gedragsproblemen bij schizofrenie.

13 november 2000: Amsterdam.
Conferentie georganiseerd door Connecting. Lezing over agressie en dwang in de psychiatrie. Titel: Signaleringsplannen in de praktijk

30 november 2000: Kortenberg, België.
Symposium georganiseerd door CURE&CARE-development en Universiteit Leuven: Lezing met titel: Gedragsproblemen bij schizofrenie.

8 februari 2001: Barcelona, Spanje.
Conferentie van de EViPRG. Lezing met als titel: Agressie en dwang in de klinische psychiatrie.

29 juni 2001: Stockholm, Zweden.
Lezing op het 2nd European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Titel: Managing paranoia, from constraint to collaboration.

15 augustus 2001: Bergen, Noorwegen.
Forensische kliniek Sandvyken. Eéndaags Seminar over het werken met de Zorg-Aanbod-Schaal en de Zorg-Vraag-Schaal en individuele zorgplannen, over Signaleringsplannen en over het omgaan met paranoia.

26 september 2001: Oxford, Engeland.
Key-note speaker op het 7th International Congress of NPNR. Titel: Managing aggression with psychotic in-patiënts: from practice to research.

16 november 2001: Bern, Zwitserland.
Lezing op 1e Nationale Tagung over agressie en dwang in de klinische psychiatrie: Titel: Erfahrungen in der Behandlung Schwerkranker Psychiatrischen Patiënten: Das Voralarmplan.

21 februari 2002: Dublin, Ierland.
Lezing op het jaarcongres van de Royal College of Surgeons. Titel: Managing aggression: from constraint to collaboration.

20 februari 2002: Limerick, Ierland.
Seminar over agressie en dwang in de psychiatrie: het signaleringsplan.

22 maart 2002: München, Duitsland.
Lezing op het International Congress of Forensic Mental Health Services. Titel: Managing aggression with psychotic in-patiënts.

28 juni 2002: TBS-kliniek De Kijvelanden, Poortugaal.
Lezing op Symposium van de EViPRG getiteld: Oorzaken en preventie van agressie in zorginstellingen: Titel: Signaleringsplannen. Naar minder agressie en dwang in de psychiatrie.

10 juli 2002: AMC, Amsterdam.
Lezing op 27th International Congress of the International Academy on Law and Mental Health. Titel: From constraint to collaboration: Managing Aggression and Violence in Clinical Psychiatry.

18 november 2002: Trondheim, Noorwegen.
Lezing op de universiteit Trondheim op congres over rehabilitatie. Titel: knowledge status throughout Europe.

7 maart 2003: Ljubljana, Slovenië.
Lezing tijdens de meeting van de EViPRG. Titel: future directions on aggression research.

12 mei 2003: Stockholm Zweden.
Eendaags seminar over hanteren van gedragsproblemen en werken met signaleringsplannen voor medewerkers gesloten opnameafdeling.

26 mei 2003: Aarhus, Denemarken.
Eendaags seminar over signaleringsplannen, agressiehantering en paranoia aan de universteit van Risskov, Aarhus.

2 oktober 2003: Artis congrescentrum, Amsterdam.
Lezing op regionale studiedag. Titel: dwangtoepassing vanuit Europees perspectief: Van gidsland tot Jutland.

27 oktober 2003: Vincent van Gogh Instituut, Venray.
Lezing op studiedag over agressie en dwang in de psychiatrie. Titel: waar staan wij in Europa met onze Wet Bopz en de dagelijkse praktijk?

12 mei 2004: Bern, Zwitserland.
Lezing op de 2e Zwitserse Tagung. Titel: Stationsmilieu und Gewalt.

11 juni 2004: Haarlem.
lezing op Studium generale aan de Academie voor Psychiatrie. Titel: agressie & dwang vanuit Europees perspectief.

18 november 2004: Rotterdam.
1e symposium voor Signal Symposia. Titel: Agressie en Geweld in de psychiatrische kliniek vanuit Europees perspectief.

7 maart 2005: Athene, Griekenland.
Lezing op de EViPRG meeting. Titel: First results on the staffing levels survey.

5 juli 2005: Parijs, Frankrijk.
Lezing op het 29th International Congress of the International Academy on Law and Mental Health. Titel: ward culture and violence.

8 september 2005: Vaasa, Finland.
Lezing op het 4rth Nordic Congress on Forensic Psychiatry. Titel: Ward regimes, culture and violence; reflections on the results of a multi center project in The Netherlands.

21 oktober 2005: Wenen, Oostenrijk.
Workshop op het 4rth European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Titel: managing aggressive behaviour with psychotic patients: from practice to research.

30 maart 2006: Universiteit van Coimbra, Portugal.
Lezing op de meeting van de EViPRG. Titel: Further results on the staffing levels syrvey.

30 oktober - 3 november 2006: Willemstad, Curaçao.
Cursusweek over signaleringsplannen, omgaan met psychotische patiënten en gedragsproblemen in het Dr. Caprilles APZ.

24 april 2009: Nottingham, Engeland.
Lezing en workshop aan de universiteit van Nottingham getiteld: design and preliminary results of two different projects on reducing both violence and seclusion in The Netherlands.

Daarnaast verzorgde Bert vanaf 2005 jaarlijks 10 á 12 symposiumdagen per jaar, georganiseerd door Signal Symposia. Voor de onderwerpen: klik hier en meerdere incompany-dagen in GGZ-instellingen in ons land.

top