Publicaties

Werf, L. J. van der, P.J. Hermans en F. van Ree, (1989)
Praten met stemmen, over het leren omgaan met hallucinaties. In: Directieve therapie, Deel III. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Werf, L.J. van der, (1993)
Patiëntenvoorlichting op een Kosakov- afdeling. Maandblad Geestelijke volksgezondheid,514-519.

Werf, L.J. van der, (1994)
Revalidatie van korsakov-patiënten. In: Actuele thema's in de zorg voor korsakov-patiënten. Utrecht: Nzi, Public.nr. 194.967.

Werf, L.J. en A.W. Goedhart, (1994)
De Zorg-Aanbod-Schaal (ZAS). Een beoordelingsinstrument voor zorg aan chronisch psychiatrische patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36: 439-444.

Werf, L.J. van der, (1995)
Zorg op Schaal: de ontwikkeling van de ZAS en de toepassing daarvan bij het opstellen van individuele zorgplannen voor chronisch psychiatrische patiënten. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Werf, L.J. van der, (1996)
Zorg op Schaal: instrumenten voor het opstellen van individuele zorgplannen.(in: Vernimmen e.a., 1996), Van stille wateren naar een stromende rivier. Bennebroek: Vogelenzang.

Werf, L.J. van der, (1996)
Het substitutiebeleid van de overheid faalt: wie neemt de maat? Tijdschrift voor Psychiatrie, 38: 592-600.

Werf, L.J. van der, (1996)
Welke zorg op welke maat? Tussen Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis en Beschermende Woonvormen (1). Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 587-596.

Werf, L.J. van der, (1997)
Tussen Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis en Beschermende Woonvormen (4). Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 52, 162-166.

Werf, L.J. van der, A.W. Goedhart en C.A. Staverman, (1997)
Het syndroom van Korsakov en de ontwikkeling van de ZAS voor korsakov-patiënten (K-ZAS). Praecox, 16, 6-10.

Werf, L.J. van der (1998)
Veiligheidsbeleid en het terugdringen van agressie en dwangmiddelengebruik. Praecox, 19, 23-29.

Werf, L.J. van der, A.W. Goedhart en S. Huiberts, (1998)
Signaleringsplannen, naar minder agressie en dwang in de psychiatrie. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Werf, L.J. van der, e.a. (1999)
Agressie en dwang: impasses en dilemma's bij de behandeling van Jaap. Praecox, 22, 6-13.

Werf, L.J. van der, (1999)
Paranoïdie en paranoïde schizofrenie, ervaringen en richtlijnen voor de omgang. Praecox, 22, 32-40.

Werf, L.J. van der, (2000)
Terug van de duinen naar Amsterdam: maar dit is helemaal niet mijn Amsterdam! Passage, 9:2, 106-111.

Werf, L.J. van der, (2000)
Waarom patiënten separeren? PsychoPraxis, 2, 210-213.

Werf, L.J.van der, R. Weijers en R. Manders, (2000)
Richtlijnen voor de omgang met mensen met een paranoïde psychose. PsychoPraxis 2, 4, 172-176.

Werf, L.J.van der, R. Weijers en R. Manders, (2000)
De aanloop naar een paranoïde psychose. PsychoPraxis, 2,9, 409-412.

Van der Werf, L.J. en T. Kuipers, (2000)
Gedragsproblemen bij schizofrenie. In: Pieters en Van der Gaag, (eds). Cure&Care Development-reeks. Bohn, Stafleu en van Loghum.

Van der Werf, L.J., en A. van Tuijn, (2001)
Psychiatrisch asiel en het recht om gehoord te worden. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 56:342-351. *zilver van de redactie.

Van der Werf, B., (2001)
Een lastig halfuurtje: gedwongen separatie in Europees perspectief. PsychoPraxis, 3-4-146-147.

Van der Werf, B., (2002)
Ervaringen in Noorwegen: hoezo gedwongen separatie? PsychoPraxis, 4, 1, 2-5.

Van der Werf, L.J. (2002)
Over bejegening. Praecox, maart, 45-48.

Van der Werf, B., (2002)
From intrusiveness to mutual respect: two grounded theory studies on aggression with paranoid in-patiens. In: Palmstierna and Nyman (eds): Management: strategies & guidelines, 8 articles. 2nd European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 2001. Stockholm, Sweden: Prevention and Treatment on aggression.

Kaasenbrood, A., P.J.J. Hanneman & L.J. van der Werf, (2002)
Hinderende hulpeisers. Patiënten waar hulpverleners onder lijden en over ruziën. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 9-831-844.

Werf, L.J. van der, en A. Kaasenbrood (2003)
Van aanbod naar vraag: over misverstanden in de zorg voor mensen die weinig te kiezen lijken te hebben. PsychoPraxis, 5, 3, 97-101.

Werf, L.J. van der (2003)
Over de grens gezet. Gedragsgestoorde psychiatrische patiënten in gevangenschap. PsychoPraxis, 5, 6, 247-250.

Werf, L.J. van der, (2003)
De separeer en de prikkelarme omgeving. Vakblad sociale psychiatrie, 22, 69, 33-38.

Kaasenbrood, A., L.J. van der Werf & P.J.J. Hanneman (2004)
Indicatie: geen behandeling. Voorspelbare schade als gevolg van psychiatrisch behandelen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 59-291-302.

Kaasenbrood, A. T. Kuipers en B. van der Werf (red) (2004)
Dilemma's in de psychiatrische praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

Van der Werf, L.J. (2004)
Agressief gedrag in het psychiatrisch ziekenhuis: dilemma´s bij agressie. In: Kaasenbrood, A. T. Kuipers en B. van der Werf (red) (2004). Dilemma´s in de psychiatrische praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

Van der Werf, Bert, (2006)
Wie zijn werkkamer na 25 jaar opruimt, kan schoon schip maken met het verleden; over de zorgverlening aan patiënten met schizofrenie in de afgelopen 25 jaar. Praecox 48: Bennebroek, IGG De Geestgronden.

Van der Werf, Bert, (2007). Veiligheid in de psychiatrie. Psy, 4, 2007.

Bowers, Len, Bert van der Werf c.s. (2007). International variation in containment measures for disturbed psychiatric inpatients: A comparative questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 44, 357-364.

Van der Werf, Bert, en Peter Lantink, (2009). Separeren in Europees perspectief; ervaringen en impressies. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 471-479.

top