Tarieven

BWBC hanteert een tarief van € 115,- per uur voor behandelingen en consulten die hetzij niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed, hetzij dat u om alle mogelijke redenen liever zelf betaalt. Dit tarief geldt ook voor de zogenaamde ‘Overige Zorg Producten, de OZP’.

top